Quy định

  1. Nguồn tin đăng tải: từ các hoạt động của Thanh Niên Quảng Nam và tổng hợp tin bài từ báo chí địa phương, trung ương.
  2. Đối với các tin bài do chúng tôi sản xuất, bạn được phép sử dụng lại, nhưng vui lòng ghi rõ Nguồn: ThanhNienQuangNam.com
  3. Đối với các tin bài trích đăng từ báo chí, chúng tôi có ghi rõ nguồn bao gồm: Tác giả và cơ quan báo chí. Tuy nhiên vẫn không tránh được thiếu sót, chúng tôi rất mong anh/chị phản ánh qua trang Liên hệ, để kịp thời bổ sung hoặc tuân thủ các nguyên tắc khác của cơ quan sở hữu bài viết.

Thân ái!