Phủ nhận việc có yếu tố nước ngoài tham gia hoạt động giao dịch đất đai tại Tam Thanh

- NGUỒNTài Nguyên Môi Trường

Ngày 28/11, ông Văn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã khẳng định: “Không có yếu tố nước ngoài tham gia hoạt động giao dịch đất đai tại Tam Thanh”.

Nhiều luồng dư luận cho rằng, việc giao dịch cũng như giá cả đất đai tại xã Tam Thanh “nóng” lên bất thường là do có yếu tố nước ngoài tham gia
Nhiều luồng dư luận cho rằng, việc giao dịch cũng như giá cả đất đai tại xã Tam Thanh “nóng” lên bất thường là do có yếu tố nước ngoài tham gia

Trong thời gian gần đây, đã có dư luận cho rằng, việc giao dịch cũng như giá cả đất đai tại xã Tam Thanh, TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) “nóng” lên bất thường là do có yếu tố nước ngoài tham gia vào các quan hệ giao dịch đất đai trên địa bàn.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP. Tam Kỳ cho biết: Việc quản lý các giao dịch, chia tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều diễn ra dưới sự quản lý của nhà nước; chưa có vấn đề nào vi phạm, chỉ có 4 trường hợp xây dựng sai phép thì UBND TP. Tam Kỳ đã chỉ đạo xử lý và sẽ tiếp tục chấn chỉnh trong thời gian tới. Ông Tuấn cũng khẳng định: Chưa có yếu tố nước ngoài tham gia vào quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như các bước trong quan hệ về đất đai trên địa bàn xã Tam Thanh.

Ngoài ra, cơ quan chức năng thành phố Tam Kỳ cũng đã được chỉ đạo thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, theo dõi nắm bắt từng quan hệ giao dịch liên quan đến đất đai và chưa phát hiện vụ việc nào vi phạm.

Ông Văn Anh Tuấn- Chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) khẳng định: Việc giao dịch, giá cả đất đai tại xã Tam Thanh có “nóng” lên, tuy nhiên đó là do quy luật thị trường, chúng ta không thể can thiệp vào. “Tôi khẳng định một lần nữa là đất đai  ở các địa phương Tam Phú, Tam Thăng, An Phú và Tam Thanh được địa phương quản lý chặt chẽ. Giá đất có “nóng” lên, giao dịch đất đai có tăng lên, nhưng tất cả các yếu tố đó đều nằm trong quản lý của nhà nước. Chưa có trường hợp nào thực hiện trái phép, gây bức xúc trong nhân dân”.